Analýza nabídky hypoték na tuzemském trhu

Autor: Bc. Kristýna Ishihara

Obsah

1. Úvod
2. Charakteristika problému
2.1. Definice hypotéky
2.1.1. Typy hypotečních úvěrů
2.2. Popis postupu při žádosti o úvěr, čerpání a splácení úvěru
2.3. Příkladová studie možností zvolené brokerské společnosti Gepard finance
2.3.1. RPSN
3. Návrh strategie
3.1. Návrh konkrétního řešení a postupu realitního makléře při jednání s klientem
4. Analýza nabídky hypoték na tuzemském trhu
4.1. Raiffeisen bank
4.1.1. Hypotéky na bydlení / investice
4.1.2. Plovoucí sazba
4.1.3. Další typy hypoték
4.1.4. Variabilní hypotéka – KTK zajištěný nemovitostí
4.2. ČSOB
4.3. Komerční banka
4.4. Hypoteční banka
4.5. LBBW
4.6. UniCredit bank
4.7. GE Money bank
4.8. Česká spořitelna
5. Diagnóza silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí formou SWOT pro zákazníka beroucího si hypotéku
6. Finální vyhodnocení nabídek
7. Závěr
8. Seznam použité literatury
Internetové zdroje
Seznam použitých zkratek:

1. Úvod

Tato práce si bere za cíl, udělat průzkum tuzemského bankovního sektoru a to přímo na konkrétní produkt, kterým jsou hypotéky.
Výsledek práce bude sloužit realitní kanceláři RE/MAX Well a analýza s výstupem bude předložena na poradě všem jejím makléřům.
Společnost RE/MAX Well se zabývá realitní činností a zajišťuje pro své klienty prostřednictvím brokerské společnosti Gepard Finance financování koupě vlastního bydlení.
Společnost Gepard spolupracuje s třinácti bankovními domy na tuzemském trhu. V této práci se zaměřím na porovnání podmínek úrokových sazeb u hypoték nabízených vybranými bankovními ústavy a brokerskou společností.
Realitní makléři sice mohou plně využívat služeb hypotečních makléřů a často čelí argumentaci zákazníků, proč je výhodné, vložit se do péče ne přímo bance jako takové.

2. Charakteristika problému

Mnoho zákazníků, ba dokonce i realitních makléřů se domnívá, že je výhodnější, se v případě potřeby hypotéky, obrátit přímo na bankovní ústav. Možná existuje jejich obava, že v případě, že se obrátí na brokerskou společnost, bude je jejich servis stát mnohem více peněz.
Brokerská společnost Gepard finance na své webové stránce uvádí, že v průměru ušetří zákazníkům 0,5 % na úrokové sazbě. Mimo jiné dokáže zákazníkům ušetřit desítky hodin času, náklady na benzín, frustraci, kterou provází hledání odpovědí na otázky bank. Pojďme tedy vyanalyzovat, zda je toto pravda z hlediska ušetření na úrokových sazbách.
Níže jen uvádím stručný výčet procesních kroků od žádosti o hypoteční a jiný úvěr, přes jeho čerpání až po splácení.
V praxi musím potvrdit, že se jedná opravdu jen o demonstrativní výčet, protože ve skutečnosti je cesta mnohem složitější, zvlášť pro toho, kdo toto dělá poprvé a bez odborné pomoci brokerské nebo realitní společnosti.

2.1. Definice hypotéky

Zákon o dluhopisech vymezuje hypoteční úvěr následovně: Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část použít teprve dnem, kdy se emitent hypotečních zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovitosti dozví. Z této definice tedy vyplývá, že se nemusí vázat pouze na účely bydlení. V praxi však výrazně převládají. 1)

1) www.rpsn.cz


2.1.1. Typy hypotečních úvěrů

Máme zde na trhu dva druhy hypotečních úvěrů. Účelové a bezúčelové, tzv. americké hypotéky. Účelová hypotéka znamená vždy investice do nemovitosti a přitom se myslí:
(1) Výstavba
(2) Koupě nemovitosti či pozemku
(3) Rekonstrukce
(4) Vypořádání SJM nebo dědictví, koupě spoluvlastnického podílu na nemovitosti

2.2. Popis postupu při žádosti o úvěr, čerpání a splácení úvěru

 • Žádost o poskytnutí úvěru
 • Ústní jednání
 • Písemná žádost
 • Zhodnocení žádosti o úvěr
 • Schválení / zamítnutí žádosti o úvěr
 • Uzavření smlouvy o úvěru a smluv o zajištění úvěru a smluv o zajištění úvěru
 • Poskytnutí účelového čerpání úvěru
 • Průběžná kontrola plnění úvěrových podmínek a sledování bonity zákazníka
 • Celkové splacení poskytnutého úvěru a uvolnění zástav
 • U problémových úvěrů nastavení speciálního režimu dalšího průběhu 2)

 


2)  Drdla. M, Sekerka L., Osička K., Martinovičová D., Hýbl. B., Bakovnictví a pojišťovnictví, Learning package, BIBS, a.s., 2012/2013

2.3. Příkladová studie možností zvolené brokerské společnosti Gepard finance

Berme v úvahu model, že zákazník si chce vzít hypotéku ve výši 1.500.000,- Kč za účelem koupě nemovitosti, jejíž cena je 2.200.000,- Kč. Délka hypotéky bude 20 let, délka fixace 3 léta. Níže je modelová situace zobrazena tak, aby byla vidět ke srovnání úroková sazba a přibližná měsíční splátka u jednotlivých bank.
Tato tabulka vykazuje přehled podmínek spolupracujících bank se společností Gepard Finance, rámcovým partnerem největší franšízové realitní sítě v České republice - RE/MAX.

 

Banka Úroková sazba Měsíční splátka

equa

EQUA bank
Standardní hypotéka

 

2,69%

 

8 088 Kč

unicredit

UniCredit bank
Standardní hypotéka

 

2,74%

 

8 125 Kč

ge

GE Money Bank
Standardní hypotéka

 

2,79%

 

8 162 Kč

wust

Wüstenrot hypoteční banka
Standardní hypotéka

 

2,79%

 

8 162 Kč

hypobanka

Hypoteční banka
Standardní hypotéka

 

2,89%

 

8 237 Kč

lbbw

LBBW
Standardní hypotéka

 

2,95%

 

8 281 Kč

 mabank

mBank
Standardní hypotéka

 

 2,97%

 

 8 296 Kč

 kb

Komerční banka
Standardní hypotéka

 

 2,99%

 

 8 311 Kč

 csob

Československá obchodní banka
Standardní hypotéka

 

 3,09%

 

 8 387 Kč

 cs

Česká spořitelna
Standardní hypotéka

 

 3,14%

 

 8 424 Kč

 rajfka

Raiffeisenbank
Standardní hypotéka

 

3,19%

 

 8 462 Kč

 sber

Sberbank
Standardní hypotéka

 

3,69%

 

 8 847 Kč

ober

Oberbank
Standardní hypotéka

 

3,80%

 

8 932 Kč

 

 3)  http://www.gpf.cz/hypotecni-kalkulacka#results

Další úskalí může způsobit, že se zákazník rozhoduje pouze podle výše úrokové sazby a není patřičně informován nezávislým profesionálem, jako je hypoteční makléř o tom, že existují další podstatné parametry, jako jsou například:

 • poplatky spojené s vedením úvěrových účtů
 • poplatek za vyřízení hypotéky
 • nezanedbatelný poplatek za znalecký posudek, v Praze se pohybuje v řádu 3 – 5.000,- Kč
 • poplatek za předčasné splacení hypotéky mimo fixaci – jedná se klidně o poplatek, který se pohybuje v řádech statisíc korun, doplňuji ilustrativní obrázek č. 1
 • poplatek za návrh na vklad zástavního práva; kolek na katastr stojí 1.000,- Kč, ale banky si účtují nejméně o 500,- Kč více za tento úkon
 • povinné pojištění při nižší úrokové sazbě
 • jiné zpoplatněné vedlejší produkty banky při nabídce nižších úroků
   

Obrázek č. 1 – Konstrukce poplatků za mimořádnou splátku hypotéky mimo fixaci

   tabulka

4)   http://finance.idnes.cz/predcasnou-splatku-hypoteky-banky-potrestaji-sankce-jdou-do-statisicu-1ne-/uver.aspx?c=A101102_141815_uver_bab         

2.3.1. RPSN

Byla to právě evropská legislativa, která nařídila větší přehlednost na trhu a rozkryla všechny poplatky spojené s úvěrem, takzvanou Roční procentní sazbu nákladů. Banky často využívaly nízkou informovanost svých klientů a klienti tak nedokázali jasně vyhodnotit, kolik je ve skutečnosti vlastně půjčka bude celkem stát a zda si ji vůbec budou moci dovolit. Dodnes se setkáváme u jednotlivých společností s reklamními sděleními, kde jsou uvedeny splátky již od xxx,- Kč, nebo úroková sazba již od x%. Takováto informace je zavádějící.
Samo uzavření smlouvy o úvěru je již zpoplatněno, a proto RPSN určuje přesnou cenu za produkt zahrnující kompletně všechny poplatky.
U hypoték je taktéž třeba být informován o všech nákladech spojených s úvěrem.

3. Návrh strategie

V dnešní době dominuje trhu přirozená volnost, zdravá konkurence, možnost jednání vedoucí mnohdy až k dumpingu cen za hypotéky. Tento rok je historicky vůbec na těch nejnižších sazbách, proto je výhodné investovat prostřednictvím cizího kapitálu. Hypotéka je vůbec nejlevnější produkt na trhu.
Jelikož ale spousty zákazníků nemají časový prostor, aby s rozhodnutím vzít si hypotéku, zároveň nastudovali celou problematiku, rozhodla jsem se udělat přehlednou a stručnou analýzu, která poslouží našim makléřům k tomu, aby mohli jednoduše ukázat přehled služeb a podmínek, které nabízejí různé banky na českém trhu a také brokerská společnost zastupující stejné banky na trhu.

3.1. Návrh konkrétního řešení a postupu realitního makléře při jednání s klientem

Realitní makléř by se neměl pouštět s klientem na téma odborné problematiky a projednávat jednotlivé podmínky, které banky nabízejí. Ačkoliv by v tomto oboru mohl být i fundovaný, jeho práce by se měla soustředit na řadu dalších jeho úkolů ve věci zprostředkování prodeje nemovitostí. Zejména zajistit kvalitní marketing prodeje, právní servis, bezpečnost celé transakce, poradenství v oblasti určení reálné prodejní ceny, apod.

 

V oblasti financování by měl realitní makléř svého klienta poučit v těchto bodech:
(1) Upozornit klienta na výši úrokové sazby a skutečných nákladů za hypotéku
(2) Upozornit klienta, že tyto informace mu může objektivně poskytnout pouze hypoteční makléř, který monitoruje celý trh a připraví nabídku na míru
(3) Nabídku připraví hypoteční makléř zdarma a zákazník nikdy není vázán, může se svobodně rozhodnout
(4) Hypoteční makléř se klientovi věnuje po celou dobu procesu, tj. od průzkumu jeho bonity, zvolení vhodné banky, až po načerpání prostředků z banky, zajištění vkladu zástavního práva do příslušného katastru nemovitostí. Zde proces ještě zpravidla nekončí a je třeba splnit do termínů stanovených bankou doložení dalších dokladů, dle úvěrové smlouvy , jinak se klient vystavuje případným sankcím – toto už banky nemají prostor řešit a spoléhají vcelku oprávněně na to, že klient si je těchto ustanovení vědom
(5) Na závěr realitní makléř předloží tuto analýzu, aby klient měl možnost porovnání nabídek na trhu

4. Analýza nabídky hypoték na tuzemském trhu

Byly vybrány systematicky námi nejčastěji používané bankovní ústavy, které poskytují našim zákazníkům nejčastěji hypotéky.

4.1. Raiffeisen bank

Minimální úrokové sazby jsou platné pro první období zvolené délky fixace, vedení platebního styku a uzavření pojištění nejpozději ke dni podpisu úvěrové smlouvy.
* úroková sazba s fixací na 1 rok se mění denně
** referenční sazba - "PRIBOR 1M" se mění denně
*** účtuje se měsíčně po nastavení úvěrového rámce na běžném účtu ve výši rozdílu měsíčních úroků a částky odpovídající hornímu limitu závazkové provize
Pozn.: V úrokových sazbách je m.j. zakalkulována sleva za využívání eKonta/vedení platebního styku.
Tento Přehled úrokových sazeb Raiffeisenbank a.s. nahrazuje Oznámení o úrokových sazbách eBanky, a.s.  5)

5) http://www.rb.cz/osobni-finance/hypoteky/urokove-sazby/

4.1.1. Hypotéky na bydlení / investice

Typy hypoték

Minimální úrokové sazby pro jednotlivé fixace

 

1 rok

2   roky

3 roky

4 roky

5 let

6 let

7 let

10 let

15 let

Klasik

4,09

3,79

2,99

2,99

2,99

3,19

3,39

3,69

3,99

Profit

4,39

4,09

3,29

3,29

3,29

3,49

3,69

3,99

4,29

Hypotéka bez dokládání příjmu

5,22*

4,85

4,95

5,02

5,13

5,23

5,36

5,66

6,15

Klasik Plus-předhypoteční úvěr v nezajištěném období

6,39

6,09

5,29

5,29

5,29

5,49

5,69

5,99

6,29

Klasik Plus-předhypoteční úvěr v zajištěném období

4,09

3,79

2,99

2,99

2,99

3,19

3,39

3,69

3,99

6)   http://www.rb.cz/osobni-finance/hypoteky/urokove-sazby/

4.1.2. Plovoucí sazba

Přirážka k PRIBOR 1M

 

Hypotéky Klasik, Klasik Plus (zajištěný) 2,10 - 3,10 %

 

Hypotéky Univerzál 5,60 %

 

Hypotéky EQUI neúčelové 6,90 %

 

Hypotéky EQUI účelové 4,20 %

7)  http://www.rb.cz/osobni-finance/hypoteky/urokove-sazby/

4.1.3. Další typy hypoték

Typy hypoték

Minimální úrokové sazby pro jednotlivé fixace

 

1 rok

2 roky

3 roky

4 roky

5 let

6 let

7 let

10 let

15 let

Americká hypotéka
Univerzál-úvěr na cokoliv

6,39

6,29

5,89

5,99

6,09

6,99

6,99

6,99

6,99

Americká hypotéka
Univerzál-při sdělení účelu

5,39

5,29

4,89

4,99

5,09

5,99

5,99

5,99

5,99

Hypotéka bez dokládání příjmu-neúčelová

9,06*

8,48

8,49

8,57

8,65

8,76

8,87

9,11

9,37

8)  http://www.rb.cz/osobni-finance/hypoteky/urokove-sazby/

4.1.4. Variabilní hypotéka – KTK zajištěný nemovitostí

Variabilní hypotéka

Referenční sazba -
PRIBOR 1M**

Celková úroková sazba

Závazková provize***

Účelová-v období čerpání úvěru (až 10 let)

0,31

3,21

0 % z limitu úvěru

Neúčelová-v období čerpání úvěru (až 10 let)

0,31

5,21

0 % z limitu úvěru

Účelová a neúčelová v období splácení úvěru

Sazby jsou shodné se sazbami Americké hypotéky Univerzál pro neúčelovou variantu a se sazbami hypotéky Klasik pro účelovou variantu úvěru

 

Raiffeisen bank byla jako jedna z mála schopna akceptovat zákazníka jako OSVČ a při doložení jeho pravidelných fakturacích, hypotéku poskytnout.

9)  http://www.rb.cz/osobni-finance/hypoteky/urokove-sazby/

4.2. ČSOB

Druh hypotečního úvěru

Maximální výše úvěru z ceny nemovitosti
(v %)

Úroková sazba v %*

 

1
rok

3
roky

5
let

7
let

10
let

15
let

20, 25, 30 let

ČSOB hypotéka

70

4,19

2,89

2,99

2,99**

4,49

4,59

4,59

85

4,39

3,09

3,19

3,19**

4,69

4,79

4,79

100

5,39

4,09

4,19

4,19**

5,69

5,79

5,79

ČSOB Hypotéka bez dokládání příjmů

50

 

4,39

4,49

4,49**

5,99

6,09

6,09

ČSOB Americká hypotéka

70

7,64

7,44

7,34

       

ČSOB Předhypoteční úvěr

 

8,49

           

* Úroková sazba je platná za předpokladu využití úrokových bonusů za zasílání platu na účet v ČSOB 0,30 % a při uzavření 2 ze 3 pojištění, z nichž alespoň jedno je pojištění úvěru, 0,20 %.

K pojištění úvěru máte možnost sjednání pojištění domácnosti nebo pojištění nemovitosti.
** Úroková sazba je platná za předpokladu sjednání hypotečního úvěru do 31. srpna 2013.

 

10)  http://www.csob.cz/cz/Csob/Urokove-sazby/Stranky/Urokove-sazby-hypotecnich-uveru.aspx

4.3. Komerční banka

kbtabbb

11)  http://www.kb.cz/file/cs/lide/obcane/bydleni/kb-urokove-sazby.pdf?b6acbeba2902de04e78dbbbcfcec6cfd

V případě Komerční banky musím bohužel zmínit jednu nemilou zkušenost. Jedná se o případ uskutečněný v tomto roce /2013/. Byla podána žádost o nabídku financování bytu v osobním vlastnictví za účelem investice, tj. nákupu bytu za účelem jeho následného pronájmu. Hypotéka byla ve výši „pouhých“ 250.000,- Kč. Banka dala nabídku úrokové sazby ve výši 2,99%. Cena bytu byla 360.000,- Kč. Banka poslala úvěrovou smlouvu po velice dlouhé době, kdy klientovi již téměř končila rezervační smlouva pod sankcí 50.000,- Kč. Smlouvu klient podepisoval v bance a měl možnost ji číst poprvé. Ve smlouvě našel klient dvě ustanovení, že není oprávněn byt pronajímat a za druhé, že je povinen do šesti měsíců změnit své trvalé bydliště do investičního bytu, který se nachází v jiném městě, než působí. Každé ustanovení pod sankcí 50.000,- Kč. Klient byl ujištěn zaměstnancem Modré pyramidy, že dojde jistě k podepsání dodatku ke smlouvě.
Záležitost dodnes není úspěšně vyřešena, přitom se jedná prokazatelně o chybu banky. Zde tudíž rostou časové náklady za původně výhodný produkt.

4.4. Hypoteční banka
velk7

12)  https://www.hypotecnibanka.cz/hypotecni-kalkulacka/

4.5. LBBW

Uvažujeme refinancování hypotéky ve výši 2.000.000,- Kč. Hodnota nemovitosti je 2.500.000,- Kč. Splatnost v délce 30 let.

Fixace

3 roky 4 roky 5 let
3, 17 % 3, 46 % 3, 52 %
8 667,- Kč 8 993,- Kč 9 061,- Kč


13)  https://lepsihypo.cz/

 4.6. UniCredit bank

                 

Fixní období

INDIVIDUAL
DO 85%

INDIVIDUAL
OD 86-100%

FLEXI

PLUS

TWIN

NERESIDENČNÍ

NEUČÉLOVÝ

1

3,89 %

5,19 %

4,16 %

-

4,01 %

3,89 %

6,15 %

3

2,74 %

4,14 %

3,01 %

2,74 %

2,86 %

2,74 %

5,00 %

5

2,99 %

4,49 %

3,26 %

2,99 %

3,11 %

2,99 %

5,25 %

10

4,00 %

5,30 %

4,27 %

4,00 %

4,12 %

4,00 %

6,26 %

Variabilní sazba

2,20 %

4,20 %

-

2,20 %

2,32 %

2,20 %

4,76 %

Základní sazba pro hypotéky (BMR)

0,37 % p.a.

 *) ÚROKOVÉ SAZBY ZAHRNUJÍ TYTO SLEVY Z ÚROKOVÉ SAZBY
Sleva za jednorázové pojištění CARDIF 0,50%
Sleva v případě aktivně využívaného účtu v UCB 0,50%
Sleva za aktivní využívání kreditní karty UCB 0,10 %

14)  http://www.unicreditbank.cz/web/urokove-sazby/hypotecni-uvery

 4.7. GE Money bank

Opět vycházíme s modelové situace, že hodnota nemovitosti je 2.000.000,- Kč. Výše hypotéky je 1.500.000,- Kč. Doba splácení 20 let.

123456789

 

15)  https://www.gemoney.cz/lide/hypoteky/hypoteka/kalkulacka#ResultsTopContent

4.8. Česká spořitelna

cena nemovitosti

 

ta1111

16)  http://www.csas.cz/banka/appmanager/portal/hc?_nfpb=true&_pageLabel=hypo_kampan&from=button_a

 5. Diagnóza silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí formou SWOT pro zákazníka beroucího si hypotéku

 

SILNÉ STRÁNKY / STRENGTHS SLABÉ STRÁNKY / WEAKNES
 • Nízké úrokové sazby a   náklady na hypotéku
 • Dlouhodobé splácení
 • Dlouhodobé fixace
 • Zástavní právo na nemovitosti
 • Striktní metodiky v bankách
 • Poskytnutí hypoték závisí primárně na příjmech zákazníka, i když je schopen poskytnout mnohonásobně vyšší zástavu na vlastních nemovitostech
PŘÍLEŽITOSTI / OPPORTUNITIES HROZBY / THREATS
 • Vyšší hodnota práce
 • Kvalita služeb
 • Menší byrokracie
 • Individuální přístup ke klientům
 • Možnost nastavit individuální metodiku
 • Školení zaměstnanců bank, kvalifikovanější pracovníci  
 • Vyšší míra nezaměstnanosti
 • Růst korupčního jednání
 • Citlivost na cenu
 • Zpětná integrace
 • Snadný přístup k tržním informacím
 • Existence substitutů
 • Nová marketingová strategie konkurence
 • Obrovská konkurence
 • Strategie chytrého dumpingu / kompenzace jinými prostředky

6. Finální vyhodnocení nabídek

tabbbbb

Výsledek:

Aritmetický průměr sazeb bank = 3,21 %
Aritmetický průměr sazeb Gepard finance = 2,5 %

Rozdíl je přesně 0,645 procentního bodu.

7. Závěr

Pro vyhodnocení nabídek podmínek pro sjednání hypoték od jednotlivých bank by byl zapotřebí mnohem detailnější materiál.
Nabídky bank v této práci jsou ale aktuální. V předchozí kapitole byla použita metoda aritmetického průměru úrokových sazeb při jednotlivých délkách fixací. Jedná se tedy o orientační přehled, který skutečně má sloužit v praktickém životě realitního poradce.
Závěrem je třeba říci, že Gepard finance na svých prezentacích uvádí, že klient může ušetřit 0,5 procentního bodu, pakliže využije jeho služeb.
Dle mého výzkumu se jedná dokonce o 0,645 procentního bodu. Dalším významným kritériem dnešní doby je čas, který Vám ušetří hypoteční makléř.

8. Seznam použité literatury

(1) Drdla. M, Sekerka L., Osička K., Martinovičová D., Hýbl. B., Bankovnictví a pojišťovnictví, Learning package, BIBS, a.s., 2012/2013
(2) Reklamní materiály LBBW Bank, Raiffeisen Bank, UniCredit, KB

Internetové zdroje
(1) www.rpsn.cz
(2) http://www.gpf.cz/hypotecni-kalkulacka#results
(3) http://finance.idnes.cz/predcasnou-splatku-hypoteky-banky-potrestaji-sankce-jdou-do-statisicu-1ne-/uver.aspx?c=A101102_141815_uver_bab
(4) http://www.rb.cz/osobni-finance/hypoteky/urokove-sazby/
(5) http://www.csob.cz/cz/Csob/Urokove-sazby/Stranky/Urokove-sazby-hypotecnich-uveru.aspx
(6) http://www.kb.cz/file/cs/lide/obcane/bydleni/kb-urokove-sazby.pdf?b6acbeba2902de04e78dbbbcfcec6cfd
(7) https://www.hypotecnibanka.cz/hypotecni-kalkulacka/
(8) https://lepsihypo.cz/
(9) http://www.unicreditbank.cz/web/urokove-sazby/hypotecni-uvery
(10) https://www.gemoney.cz/lide/hypoteky/hypoteka/kalkulacka#ResultsTopContent
(11) http://www.csas.cz/banka/appmanager/portal/hc?_nfpb=true&_pageLabel=hypo_kampan&from=button_a

Seznam použitých zkratek:
KTK - kontokorent
LTV - výše úvěru k zástavní hodnotě nemovitosti
RPSN - roční procentní sazba nákladů
OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná
SJM - společné jmění manželů